Hloupí ať platí, chytří ať studují zadarmo

Koaličními stranami navrhovaná  reforma vysokého školství spočívající v zavedení školného  je špatná, neboť apriori diskriminuje  nízkopříjmové  skupiny občanů a totálně komercializuje tento druh vzdělání. Především však neodstraňuje základní neduh současného  vysokého školství, totiž skutečnost, že jím mohou projít i lidé nemající dostatečné inteligenční ani volní  předpoklady pro tento druh vzdělání, programoví  flákači a lidé tvrdé práci se vyhýbající.[ více ]

úterý 20. červenec 2010 16:40 | Reputace článku: 6,31

Jednotná měna – euro – rizikem nestability a cyklických krizí?

Tato myšlenka tvoří osu textu analytičky LN  Lenka Zlámalové „Elity s instinktem účetních“. (LN 13. 7. 2010). Je to zjednodušený a jednostranný výklad někoho, kdo nikdy nebyl ekonomem podniku s uzavřeným reprodukčním cyklem   spočívajícím zjednodušeně  v nákupu  materiálu (případně na úvěr), výroby (případně na provozní úvěr) a odbytu (případně i ve vlastní maloobchodní síti). Vidět realizaci reprodukčního cyklu kapitálu pouze přes peníze (úvěr a úrok) je vidění typické pro mladé teoretiky odchované pouze finanční problematikou cyklu.[ více ]

sobota 17. červenec 2010 11:22 | Reputace článku: 4,84

Hospodářská unie bez politické?

V poslední době jsou informační média zaplavována spoustou informací o tzv. finanční krizi, kterou prochází především vyspělé země západního světa - USA a Evropská unie. Informace jsou často koncipovány tak, že u příjemce  vyvolávají  velmi negativní dojem o vývoji západních ekonomik a příjemce se pak  oprávněně ptá po příčinách této krize.Vysvětlení, které se mu dostává je mnohdy velmi povrchní,  seskládané z dílčích jevových aspektů, které jen zřídka dávají nahlédnout do společensko-ekonomické podstaty problému.[ více ]

sobota 17. červenec 2010 11:13 | Reputace článku: 3,95

Krize české parlamentní demokracie.

    Demokracie se v česku uskutečňuje prostřednictví poslanců, ve svobodných volbách  volených zástupců lidu,  většinou členů té které politické strany,  finančně  podporované   stoupenci, obvykle podnikateli, kteří potřebují získat přístup ke státním a veřejným zakázkám a tím k finančním a hmotným zdrojům státu a obcí. Ty ovšem pochází z daní všech občanů.   Příčiny krize české parlamentní demokracie  jsou v podstatě dvě. Zaprvé je to vyrovnanost elektorátu, to je přibližně  té  třetiny občanů, kteří se voleb vůbec účastní. Jsou rozděleni přibližně půl na půl na levici a pravici, takže po volbách nastává patová situace, neboť nelze sestavit efektivní  vládu. To se pravidelně opakuje a s největší pravděpodobností tak skončí i letošní volby.V posledních týdnech dospěla parlamentní kriz[ více ]

čtvrtek 18. únor 2010 19:29 | Reputace článku: 8,32

Komentář k Petici za obnovení Království českého

1. Jde o systémové, nikoliv jen  dílčí , řešení problémů vnitropolitické scény, především totalizace moci politiky ve vedení nejsilnějších stran  a s tím spojeným organizovaným zločinem a korupcí na nejvyšších stupních moci a státních struktur touto mocí ovládaných.   2. Návrh formuje poslání čtvrté , tedy kontrolní,  státní moci, kterou je panovník a vybavuje ho z ústavy potřebnými pravomocemi a nástroji, aby tuto kontrolu mohl ve spolupráci s dalšími  složkami moci účinně vykonávat[ více ]

neděle 10. leden 2010 14:03 | Reputace článku: 7,75

Petice za obnovení Království českého

My , níže podepsaní občané, naléhavě žádáme  příslušné orgány České republiky, aby  co nejdříve uspořádaly celostátní referendum, ve kterém by se občané této země svobodně  vyjádřili, zda chtějí zachování stávajícího republikánského systému vlády nebo obnovu Království českého na principech moderní demokratické  ústavní monarchie západoevropského typu běžné v řadě vyspělých zemích Evropské unie.[ více ]

neděle 10. leden 2010 13:47 | Reputace článku: 11,76

Moderní monarchie jako záruka demokracie

Z dvacetisedmi členských zemí Evropské unie je sedm demokratických monarchií. Jsou to většinou země s tradičním monarchistickým systémem, který přirozeným historickým vývojem transformoval ze systému  absolutistické monarchie, se kterým si mnoho lidí pojem monarchie spojuje dodnes, přes většinou konstitučně monarchistické uspořádání státu v dnešní systém demokratické monarchie. Tento přirozený vývoj byl v Rakousko –Uhersku narušen tragickými událostmi první světové války a jejími důsledky, tehdejším zcela mimořádným postavením republikánské Francie v globálních velmocenských vztazích a vztahu českého odboje k ní jako rozhodující vítězné velmoci. Pokud bychom měli dnes v Česku uvažovat[ více ]

pátek 8. leden 2010 10:30 | Reputace článku: 8,71

Václav Makrlík

Václav Makrlík

Chci psát na politické a ekonomické téma, zamýšlet se nad možnostmi nápravy současné politické situace a eroze státních struktur.

Absolvent Vysoké školy ekonomické, působil v ekonomických, manažerských a diplomatických pozicích. Nyní v důchodu publicista a spisovatel, člen monarchistické strany Koruna Česká a Unie evropských federalistů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora