Hloupí ať platí, chytří ať studují zadarmo

úterý 20. červenec 2010 16:40

Koaličními stranami navrhovaná  reforma vysokého školství spočívající v zavedení školného  je špatná, neboť apriori diskriminuje  nízkopříjmové  skupiny občanů a totálně komercializuje tento druh vzdělání. Především však neodstraňuje základní neduh současného  vysokého školství, totiž skutečnost, že jím mohou projít i lidé nemající dostatečné inteligenční ani volní  předpoklady pro tento druh vzdělání, programoví  flákači a lidé tvrdé práci se vyhýbající.

Daleko účinnějším řešení by bylo postihnout především tento segment studentů tím, že za opakování zkoušek by se  progresivně platilo. Například za první opakování zkoušky dva tisíce korun, za druhé pět tisíc, za třetí deset tisíc a  čtvrté dvacet tisíc.

Student,  který propadne a opakuje semestr či ročník, by platil až do konce studia školné třeba v té výši, kterou navrhuje koalice. Současně by platil  ubytovací poplatek za kolej  ve výši srovnatelné s podobný ubytováním v komerční ubytovně či hotelu, v menze plnou hodnotu jídla a ztratil by nárok na slevu za dopravné v jakékoliv formě veřejné dopravy. Student, který chce současně, či následně, po ukončení studia jedné vysoké školy,  studovat další vysokou školu,  by platil všechny náklady studia na druhé vysoké škole  v plné výši jak bylo naznačeno.

Chytří studenti by tak studovali zadarmo, nebo s minimálními náklady, jako dnes, hloupí by odpadli, nebo by si studium museli v plné výši uhradit podobně jako na soukromé vysoké škole. Tím by se řady studentů razantně pročistili, neboť studenti by byli přinuceni k tomu, aby studium brali skutečně vážně. A o to snad především jde.

Václav Makrlík

Václav Makrlík

Václav Makrlík

Chci psát na politické a ekonomické téma, zamýšlet se nad možnostmi nápravy současné politické situace a eroze státních struktur.

Absolvent Vysoké školy ekonomické, působil v ekonomických, manažerských a diplomatických pozicích. Nyní v důchodu publicista a spisovatel, člen monarchistické strany Koruna Česká a Unie evropských federalistů.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora